kiharakarvainen noutaja

Kiharakarvainen Noutaja

Tietoja rodusta
Rotu: 110 kiharakarvainen noutaja
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Suomen Noutajakoirajärjestö ry, Finlands Retrieverorganisation rf
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.kiharakerho.net/pennunostajalle/pentuvalitys
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.

Ei kenneleitä