sileäkarvainen noutaja

Sileäkarvainen Noutaja

Tietoja rodusta
Rotu: 121 sileäkarvainen noutaja
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Suomen sileäkarvaiset noutajat ry, Finska flatcoated retrieverklubben rf
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.flatti.net/
PEVISA-ehdot: 30.6.2016 saakka: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassaoleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D. Posterior polaarista kataraktaa, PRA:ta, gRD:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 1.7.2016 alkaen: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassaoleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta, gRD:ta, tRD:ta tai perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä; poikkeuksena linssin etuosan saumalinjan katarakta ja muu vähämerkityksellinen kaihi.

Ei kenneleitä