kultainennoutaja

Kultainennoutaja

Tietoja rodusta
Rotu: 111 kultainennoutaja
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry
Rotujärjestön pentuvälitys: https://www.goldenring.fi/pentuvalitys/
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu PRA, geograafinen RD tai totaali RD. Lisäksi kaikki perinnölliset kaihit lukuun ottamatta linssin etuosan saumalinjan kataraktaa ja muu kaihi -muotoa estävät jälkeläisten rekisteröinnin. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 siten, että astetta 1 saa käyttää vain asteen 0 kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän kyynärnivelen jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Urokselle voidaan rekisteröidä 100 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Urokselle on kuitenkin mahdollista rotujärjestön ennen astutusta suoritetuista PEVISA-tutkimuksista antamalla todistuksella rekisteröidä yli 100 jälkeläistä, mikäli sen aiemmista jälkeläisistä on lonkka- ja kyynärtutkittu sekä silmätarkastettu vähintään 40 %. Laskennassa huomioidaan se jälkeläismäärä, joka uroksella on jälkeläiskiintiön täyttyessä. Tutkimustuloksina huomioidaan Suomessa tehdyt Kennelliiton tallentamat tutkimukset. Rotujärjestö sitoutuu valvomaan tätä ehtoa.

Kennel ▼Kasvattaja(t)KotipaikkaPennutSyntynytLuovutusHintaRotuyhdistys
GULDGÅRDENSSTENGÅRD HARRIET
KAURANEN KARI
KUNINKAANKYLÄ5 urosta22.9.201915.11.20191200 €
KARVINKARVES HEIDI
KARVES HELENA
SUINULA5 urosta, 3 narttua25.9.201914.11.20191400 €
KARVINKARVES HEIDI
KARVES HELENA
SUINULA2 urosta, 3 narttua17.9.20195.11.20191400 €
MAJIKLEHTONEN RIITTA LIISAPORVOO7 urosta, 4 narttua28.9.201916.11.20191400 €
Ei kennelnimeäLILJEBLAD KAROLAILOLA6 urosta, 2 narttua12.10.201930.11.20191300 €
 
Yhteensä5 pentuetta, 37 pentua