dobermanni

Dobermanni

Tietoja rodusta
Rotu: 143 dobermanni
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Suomen Dobermannyhdistys - Finlands Dobermannförening ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.sdy.fi
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmilla tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto sekä voimassa oleva seeruminäytteen ALAT-arvo. Koiran pitää tutkimushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. PHTVL/PHPV-sairauden asteita 2–6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. CAH:n varalta annettu lausunto seeruminäytteen ALAT-arvosta ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Seeruminäytteet tutkitaan Kennelliiton nimeämässä laboratoriossa. 1.6.2015 voimaan seuraavaa lisävaatimus: Koiralla pitää astutushetkellä olla voimassa oleva sydäntutkimuslausunto DCM:n varalta (ultraäänitutkimus ja EKG), ja koiran pitää olla sairauden osalta terve. Lausunto on voimassa 12 kk.

Ei kenneleitä