hovawart

Hovawart

Tietoja rodusta
Rotu: 190 hovawart
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Suomen Hovawart ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://suomenhovawart.fi/pentulista.html
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste B.

Ei kenneleitä