venäjänmustaterrieri

Venäjänmustaterrieri

Tietoja rodusta
Rotu: 327 venäjänmustaterrieri
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.suomenmustaterrierit.net/smt/
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Ei kenneleitä