sileäkarvainen collie

Sileäkarvainen Collie

Tietoja rodusta
Rotu: 296 sileäkarvainen collie
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Suomen Collieyhdistys - Finlands Collieförening ry
Rotujärjestön pentuvälitys: https://www.scy.fi
PEVISA-ehdot: blue merle x soopeli, soopelimerle x soopeli ja tricolour x soopelimerle yhdistelmät sallitaan, mikäli Kennelliiton hyväksymä merletesti osoittaa, että soopelin värinen koira ei ole genotyypiltään merle. Tällaisesta yhdistelmästä syntyvät soopelipennut testataan ennen rekisteröintiä merlegeenin osalta Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Testaamattomat soopelipennut merkitään EJ-rekisteriin. Ehto tulee voimaan 1.1.2019 alkaen. Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.

Ei kenneleitä