amerikanstaffordshirenterrieri

Amerikanstaffordshirenterrieri

Tietoja rodusta
Rotu: 286 amerikanstaffordshirenterrieri
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Staffordshirenbullterrieriyhdistys ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://amstaffiyhdistys.net/pentuelista
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärkuvauslausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24kk vanhempi. Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla 101 tai parempi. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Kyynärnivelkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, jolla ei ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, mutta koiralla on FCI:n asteikolla lonkkakuvaustulos A, B tai C tai OFA-asteikolla vähintään "fair", sitä voidaan käyttää parituskumppanille, jonka oma lonkkaindeksi on vähintään 101 ja lonkkakuvaustulos vähintään C.

Kennel ▼Kasvattaja(t)KotipaikkaPennutSyntynytLuovutusHintaRotuyhdistys
GOLDEN FERYAHÖRKKÄ JONNA1 uros27.9.201915.11.20191400 €
GOLDEN FERYAHÖRKKÄ JONNA1 uros26.9.201914.11.20191400 €
 
Yhteensä2 pentuetta, 2 pentua