venäjänvinttikoira

Venäjänvinttikoira

Tietoja rodusta
Rotu: 193 venäjänvinttikoira
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Suomen Borzoiklubi - The Finnish Borzoi Club ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://borzoiklubi.net/pentuja_uusi.html
PEVISA-ehdot: Rodulla ei ole PEVISA-ehtoa

Ei kenneleitä