partacollie

Partacollie

Tietoja rodusta
Rotu: 271 partacollie
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Suomen Partacolliet - Finlands Bearded Collies ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://suomenpartacolliet.wixsite.com/suomenpartacolliet/pentuvalitys
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C.

Ei kenneleitä