vanhaenglanninlammaskoira

Vanhaenglanninlammaskoira

Tietoja rodusta
Rotu: 16 vanhaenglanninlammaskoira
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Vanhaenglanninlammaskoirat - Finnish Old English Sheepdogs ry
Rotujärjestön pentuvälitys: https://www.oesfi.com
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista pitää olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassaoleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. HC:ta tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi "muu vähämerkityksellinen kaihi" ei kuitenkaan sulje koiraa pois jalostuksesta.

Ei kenneleitä