landseer

Landseer

Tietoja rodusta
Rotu: 226 landseer
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Suomen Landseeryhdistys ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.suomenlandseeryhdistys.fi
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja 1.1.2017 alkaen kyynärniveldysplasian aste 1.

Ei kenneleitä