venäläis-eurooppalainen laika

Venäläis-Eurooppalainen Laika

Tietoja rodusta
Rotu: 304 venäläis-eurooppalainen laika
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Suomen Laikajärjestö - Finska Laikaklubben ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.laikajarjesto.fi/rodut/venalais-eurooppalainen-laika/astutuspalsta/astutukset
PEVISA-ehdot: Rodulla ei ole PEVISA-ehtoa

Ei kenneleitä