bichon frisé

Bichon Frisé

Tietoja rodusta
Rotu: 215 bichon frisé
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Bichon Frise ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.bichonfrisery.com/pentuvalitys.htm
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto ja ennen astutusta annettu polvitutkimuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 100 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Ei kenneleitä