karjalankarhukoira

Karjalankarhukoira

Tietoja rodusta
Rotu: 48 karjalankarhukoira
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Suomen Pystykorvajärjestö - Finska Spetsklubben ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.spj.fi/app/pentu/list/-/id/13
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja silmätarkastuslausunto. Tarkastushetkellä koiran tulee olla 12 kuukautta täyttänyt. Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kuukautta. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta tai PHTVL/PHPV –sairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 95. Mikäli pentueen toisella vanhemmista ei ole laskettua Kennelliiton lonkkaindeksiä, mutta sillä on astutushetkellä lonkkakuvauslausunto, se voidaan parittaa koiralla jonka laskettu lonkkaindeksi on vähintään 110. Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä. Pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Ei kenneleitä