pointteri

Pointteri

Tietoja rodusta
Rotu: 1 pointteri
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Kanakoirakerho - Hönshundssektionen ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.kanakoirakerho.fi/content/pointteripentueet
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B. Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 20 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Ei kenneleitä