lyhytkarvainen saksanseisoja

Lyhytkarvainen Saksanseisoja

Tietoja rodusta
Rotu: 119 lyhytkarvainen saksanseisoja
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Saksanseisojakerho ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.saksanseisojakerho.fi/html/jalostustoimikunta.htm
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste B. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 55 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Ei kenneleitä